TRANG CHỦ PGD SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 265  
 
8 9 1 4 7 6
 
 
Giới thiệu Thông báo
Kế hoạch tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện-Năm học 2011-2012

      PHÒNG GD&ĐT GIA LỘC

    TRƯỜNG THCS PHƯƠNG HƯNG

 

Số: 58/ KH-SHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phương Hưng, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

 

KẾ HOẠCH  THAM GIA  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN

Năm học 2011- 2012

         

          Thực hiện công văn số:       / PGD ĐT-THCS ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Gia Lộc về việc sinh hoạt chuyên môn các môn học năm học 2011-2012, trường THCS Phương Hưng lập kế hoạch cụ thể như sau.

            1- Giao cho tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất với giáo viên trong tổ, xây dựng ma trận đề kiểm tra môn mình dạy với các đề kiểm tra trong năm học ( đề từ 1 tiết trở lên), tổ trưởng duyệt và nộp về Ban giám hiệu nhà trường( Trước 25/10/2011-HKI và trước 10/2/2012-KHII).

            Tổ trưởng , cùng các nhóm chuyên môn, các cô giáo dạy môn Tiếng Anh 8, Địa lí 8  thảo luận, thống nhất  xây dựng  ma trận đề kiểm tra( kèm theo 2 đề kiểm tra cho mỗi bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên ở mỗi học kì) để nộp về Phòng GD&ĐT huyện.

            2- Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn.

 

Ngày

Buổi

Môn

GV tham dự

Trường đến dự

 

17/10/

2011

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Toán 6

 

LSử 6

 

 

Toán 9

 
 

GDCD9

Cô TNga

 

Cô Nga

 

 

Cô Tnga

 

Cô MNga

THCS Gia Lương

 

THCS Lê Thanh Nghị

 

 

THCS Toàn Thắng

 

THCS Phương Hưng

 

18/10/

2011

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Lí 6

 

Địa 6

 

 

Sinh 6

 

Nvăn 6

Cô Hồng

 

Cô Huyền

 

 

Cô Vân

 

T. Hà

THCS Gia Tân

 

THCS Yết Kiêu

 

 

THCS Thị Trấn

 

THCS Quang Minh

 

19/10/

2011

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

T.Anh 6

 

Cnghệ 6

 

 

Nhạc 6

 

Thể dục6

Cô Toán

 

Cô Lanh

 

 

Cô Thuỷ

 

Cô Phương

THCS Hồng Hưng

 

THCS Trùng Khánh

 

 

THCS L.T.Nghị

 

THCS Gia Hoà

 

21/10/

2011

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

GCDD 6

 

MT 6

 

 

Nvăn 9

 

Lí 9

Cô MNga

 

Cô Thạo

 

 

Cô Nga

 

Cô Hồng

THCS Đoàn Thương

 

THCS Phạm Trấn

 

 

THCS Nhật Tân

 

THCS Đức Xương

 

22/10/

2011

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Sinh 9

 

LSử 9

 

 

Địa  9

 

T,Anh 9

Cô Vân

 

Cô Nga

 

 

Cô Huyền

 

Cô Toán

THCS Liên Hồng

 

THCS Thống Kênh

 

 

THCS Tân Tiến

 

THCS Thống Nhất

 

24/10/

2011

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thể dục 9

 

Cnghệ 9

 

 

Hoá học 9

 

MT9

Cô Phương

 

Cô Vân

 

 

Thầy Nhuận

 

Cô Thạo

THCS Đồng Quang

 

THCS Lê Lợi

 

 

THCS Gia Xuyên

 

THCS Hoàng Diệu

 

 

 

 

 

 

01/02/

2012

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Toán 8

 

LSử 8

 

 

Hoá 8

 

GDCD 8

Cô Hồng

 

Cô Nga

 

 

Thầy Nhuận

 

Cô MNga

THCS Đoàn Thượng

 

THCS Thị Trấn

 

 

THCS L.T.Nghị

 

THCS Đồng quang

 

02/02/

2012

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Nvăn 8

 

Lí 8

 

 

Sinh 8

 

T.Anh 8

Cô Huyền

 

Cô Hồng

 

 

Cô Vân

 

Cô Thu

THCS Tân Tiến

 

THCS Phạm Trấn

 

 

THCS Thống Nhất

 

THCS  Trùng Khánh

 

03/02/

2012

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Địa 8

 

Cnghệ 8

 

 

TD 8

 

Nhạc 8

Cô Huyền

 

Cô Lanh

 

 

Cô Phương

 

Cô Thuỷ

THCS Lê Lợi

 

THCS Gia Khánh

 

 

THCS Yết Kiêu

 

THCS Liên Hồng

 

04/02/

2012

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

MT 8

 

Toán 7

 

 

Lsử 7 


Sinh7

Cô Thạo

 

Cô Hồng

 

 

Cô Nga

 

Cô Vân

THCS Đoàn Thượng

 

THCS Nhật Tân

 

 

THCS Hoàng Diệu

 

THCS Gia Tân

 

06/02/

2012

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Nvăn 7

 

Vật lí 7

 

 

C.nghệ 7

 

T.Anh 7

Cô Nga

 

Cô Hồng

 

 

Cô Lanh

 

Cô Thu

THCS Gia Lương

 

THCS Quang Minh

 

 

THCS Hồng Hưng

 

THCS Gia Hoà

 

07/02/

2012

 

 


Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

GDCD 7

 

Địa 7

 

 

TD 7

 

Âm nhạc 7

Cô Mnga

 

Cô Huyền

 

 

Cô Phương

 

Cô Thuỷ

THCS Phương Hưng

 

THCS Gia Xuyên

 

 

THCS Đức Xương

 

THCS Thống Kênh

 

8/2

2012

 

Sáng

 

Mỹ thuật 7

 

Cô Thạo

 

THCS Toàn Thắng

 

Chiều

 

Âm nhạc 9

 

Cô Thuỷ

 

THCS Gia Khánh

          Nhận được thông báo, yêu cầu tổ trưởng các tổ chuyên môn và các giáo viên triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, báo cáo về Ban giám hiệu nhà trường cùng giải quyết.

 

                                                        TM BAN GIÁM HIỆU

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                               Nguyễn Đức Hà

                                                        

Ngày 10/10/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG HƯNG
Trưởng ban biên tập: Thầy Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3716214 - Fax: 0320.3716214