TRANG CHỦ PGD SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 207  
 
8 9 8 0 0 8
 
 
Hoạt động đoàn thể Đoàn Đội - Chủ nhiệm
Kế hoạch hoạt động Đội - năm học 2011-2012

 

 

 

 LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG HƯNG

 

Số: 01/KH- HĐĐ.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Phương Hưng, ngày 25 tháng 9 năm 2011

 

 

                     

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI

Năm học 2011- 2012

 

            I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.

Năm học 2011- 2012 diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ Gia Lộc và cả nước đang tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua , năm học 2011-2012, Liên đội trường THCS Phương Hưng tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

            II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC.

                                          “Vâng lời Bác dạy

                                            Học giỏi chăm ngoan

                                            Làm nghìn việc tốt

                                           Tiến bước lên Đoàn”

            - Tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả phong trào các cuộc vận động của Đội, tăng cường phương thức hoạt động cho thanh thiếu niên phù hợp với yêu cầu của công tác giáo dục Đội. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Gia Lộc thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy” gắn với việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

            - Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

            - Xây dựng Đội vững mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đội, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các em.

            - Năm học 2011- 2012 trường THCS Phương Hưng gồm có 6 lớp với tổng số là 160 học sinh. Trong đó có 1 học sinh khuyết tật.

             Trong năm học này công tác Đội và phong trào TTN trường học có những thuận lợi và khó khăn sau:

* Thuận lợi

            - Chi bộ Đảng, Ban giam hiệu, các đoàn thể khác trong nhà trường luôn quan tâm đến các hoạt động Đội.

            - Trường có nhiều cán bộ giáo viên là Đoàn viên nên khá thuận lợi trong hoạt động Đội.

            - Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang thuận lợi cho mọi hoạt động Đội.

            - Nhìn chung học sinh ngoan, lễ phép, khá sôi nổi trong các hoạt động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nắm vững nội quy trường học, thực hiện tốt 3 không.

* Khó khăn:

            - Số lượng học sinh ít, gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động mang tính chất hội thi.

            - Hầu hết các em là con nhà nông, kinh tế gia đình còn khó khăn. Nhiều gia đình học sinh có bố mẹ thường đi làm ăn xa cho nên việc kết hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường còn hạn chế.

            - Các tệ nạn xã hội luôn có nguy cơ xâm nhập học đường.

            III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

            Chương trình 1: Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh.

            a.Mục đích:

            - Nâng cao chất lượng công tác giáo dục Lịch Sử văn  hoá truyền thống cho thiếu nhi thông qua các hình thức hội diễn văn nghệ, hội trại các hoạt động về nguồn.

            – Tổ chức các phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện giúp đỡ các gia đình chính sách làm đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

            – Học sinh thực hiện tốt năm điều Bác day với các hành động thiết thực như: Xây dựng tủ sách dựng chung “Tủ sách Bác Hồ”. Tiếp tục thực hiện phong trào nói lời hay làm việc tốt, giáo dục thiếu nhi đức tính khiêm tốn thật thà dũng cảm, khả năng giao tiếp ứng xử có văn hoá. Bồi dướng lí tưởng khát vọng vươn lên cho thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ.

            b. Chỉ tiêu:

            - Liên Đội nhà trường tổ chức 4 buổi hoạt động quy mô cấp trường trong những ngày lễ lớn như: 20/11; 26/3; 22/12; và ngày 19/5.

            - Xây dựng phòng truyền thống Đội, có sổ vàng truyền thống tủ sách Bác Hồ. Triển khai và thực hiện có hiệu  quả cuộc vận động thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.

            - Liên Đội tham gia quét dọn làm sạch nghĩa trang xã  mỗi tháng 1 lần.

            Chương trình 2: Rèn luyện tri thức - Vững bước tương lai.

            a. Mục đích:

            - Hướng dẫn thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập tich cực chủ động biết chia sẻ giúp đỡ bạn tiến bộ tạo ra phong trào thi đua sôi nổi.

            b. Nội dung và giải pháp.

            - Đa dạng hoá các mô hình hoạt động học tập, tiếp tục đẩy mạnh phong trào vượt qua điểm 5, điểm 7 đạt điểm 10.

            - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Triển khai cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”. Duy trì nhân rộng mô hình các câu lạc bộ, phát huy hiệu quả mô hình học nhóm đôi bạn cùng tiến.

            - Khuyến khích các em tự trang bị cho mình các kiến thức về tin học, ngoại ngữ. Nghiêm chỉnh thực hiện nề nếp học đường biết lao động giúp đỡ gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

            c. Chỉ tiêu.

            - Liên đội tổ chức ít nhất 2 sân chơi văn hoá trí tuệ theo hình thức sân khấu hoá.

            - Duy tri có hiệu quả các câu lạc bộ nhóm học tập câu lạc bộ sở thích, đôi bạn cùng tiến.

            - Liên Đội triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Vòng tay bè bạn” và “Thắp sáng ước mơ”

            - Thực hiện và hoàn thành tốt chương trình dự bị Đội viênrèn luyện Đội viên.

            Chương trình 3: Vui bước đến trường - Ươm ước mơ xanh.

            a. Mục đích.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phát triển và nhân rộng các mô hình kết  hợp với vui chơi thực hành khuyến khích các em tham gia các hoạt động tập thể.

            b. Nội dung.

            - Tiếp tục giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi phù hợp với từng chi đội. Tăng cường giáo dục về kỹ năng giới tính phòng chống các tệ nạn xã hội và đuối nước, bạo lực học đường.

            - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì màu xanh quê hương”, phong trào “Vì trường em sạch đẹp”. Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực, gìn giữ đường làng ngõ xóm luôn luôn sạch sẽ.

            - Các chi đội xây dựng quỹ vì bạn nghèo tham gia nuôi heo đất. Tích cực tham gia kế hoạch nhỏ để xây dựng quỹ Đội.

            - Triển khai các câu lạc bộ như: Thể dục thể thao các đội phát thanh măng non đội Xung kích chữ  thập đỏ tuyên truyền măng non

            - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quyền và bổn phận trẻ em, công ước quốc tế về quyền trẻ em.

            - Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo về việc xây dựng cơ sở vật chất các hoạt động vui chơi cũng như  cơ sở vật chất cho các hoạt động Đoàn Đội khác.

            c. Chỉ tiêu:

            - Liên đội thực hiện tốt các hoạt động tập thể, lồng ghép với các chương trình văn nghệ  diễn kịch, hái hoa dân chủ…

            - Xây dựng được quỹ đội với quy mô cấp Liên Đội, triển khai phong trào nuôi heo đất trong các chi đội.

            - Duy trì  tốt các hoạt động của đội sao đỏ, đội xung kích đội phát thanh măng non…

            - Liên đội tổ chức tốt “Ngày hội kế hoạch nhỏ” đảm bảo chỉ tiêu được giao.

            Chương trình 4: Xây Đội vững mạnh - Tiến bước lên Đoàn.

            a. Mục đích.

            - Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội, từng bước đổi mới nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy chi đội .Phối hợp tổ chức các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

            b. Nội dung

            * Công tác đội viên:

            - Liên Đội chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi đội và tiến hành Đại hội Liên đội theo đúng nhiệm kỳ kế hoạch. Triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đội viên” và “Dự bị đội viên”. Đa dạng các hình thức công nhận chuyên hiệu thông qua các hình thức hội thi. Nâng cao chất lượng thực hành nghi thức giáo dục tính kỷ luật tác phong chuẩn mực cho đội viên.

            - Đấy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp gắn với đại hội Đoàn toàn quốc. Tổ chức lễ trưởng thành cho các em đội viên lớn, gắn với chương trình  “Dự bị Đoàn viên” Làm tốt công tác bàn giao đội viên đã trưởng thành.

            * Công tác xây dựng ban chỉ huy chi đội Liên Đội

            - Làm tốt công tác lựa chọn cán bộ chỉ huy Chi Đội, Liên Đội thường xuyên tổ chức tập huấn kĩ năng nghiệp vụ, phát huy vai trò tự nguyện tự quản, tính chủ động sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy.

            - Tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình cán bộ chỉ huy Đội giỏi thông qua các  hình thức động viên.

            * Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

            - Tập trung hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập vui chơi giải trí. Duy trì nhân rộng các mô hình câu lạc bộ sở thích đội tuyên truyền măng non chăm sóc bảo vệ di tích.

            - Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi cho các em. Nâng cao năng lực nghiệp vụ phân công cán bộ Đoàn viên nhiệt tình tham gia phụ trách. tăng cường công tác giáo dục lối sống văn minh.

            c. Chỉ tiêu:

            - Liên đội có đầy đủ hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định

            - Thực hiện tốt việc tổ chức lễ trưởng thành Đội cho các em đội viên, bồi dưỡng và giới thiệu các em đủ tuổi vào Đoàn.

            - 85% Đội viên được cấp và công nhận từ 2 loại chuyên hiệu trở lên.

            -Liên đội thực hiện tốt việc bàn giao tiếp nhận học sinh về sinh hoạt tại địa bàn dân cư và ngược lại.

            Chương trình 5: Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương

            a. Mục đích.

            - Xây dựng lực lượng phụ trách giỏi về chuyên môn nghiệp vụ nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, thường xuyên bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ. Tham mưu thực hiện tốt cơ chế chính sách cho đội ngũ phụ trách.

            b. Nội dung giải pháp.

            - Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”. Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Tổng phụ trách Đội thường xuyên cập nhật những nội dung thông tin mới cho đội ngũ giáo viên là phụ trách đội. Khuyến khích lực lượng phụ trách đội tham gia viết kinh nghiệm sáng kiến về hoạt động Đội.

            - Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh, nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội có lòng nhiệt tình yêu trẻ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển Đảng cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi.

            c. Chỉ tiêu

            - Liên đội thực hiện 100% cán bộ phụ trách đội được tập huấn nghiệp vụ công tác Đội.

            - 100% giáo viên – TPT Đội tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và chiến dịch hè tình nguyện.

            IV. ĐĂNG KÍ THI ĐUA

-         Có 85% Đội viên được cấp và công nhận từ 2 chuyên hiệu trở lên.

-         100% Chi đội đạt Chi đội vững mạnh.

-         Liên Đội đăng kí  đạt danh hiệu Vững Mạnh

                            

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

Nguyễn Thị Thuỷ

 

 

 

Ngày 26/09/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến bạn đọc
cảm ơn kế hoạch đội rất bổ ích
tongminhhieu thcs, ha noi , 14/01/2012
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG HƯNG
Trưởng ban biên tập: Thầy Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3716214 - Fax: 0320.3716214