TRANG CHỦ PGD SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 4  
 
5 7 6 8 3 1
 
 
Tin tổng hợp
Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

Số tư liệu: 5360/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành: 15-08-2011
Tệp đính kèm: 5360CSVC.rar

Kính gửi: - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT
- Các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ GD&ĐT

Thực hiện Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính “Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm”; Công văn số 9878/BTC-ĐT ngày 26/7/2011 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB niên độ ngân sách năm 2010; Quyết định số 901/QĐ-KTNN ngày 13/7/2011 của Kiểm toán nhà nước về việc Kiểm toán Ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc Bộ tạo lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2010 như sau:

I. Các nguyên tắc quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2010:

1.Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán là cuối ngày 31/01/2011.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời hạn thanh toán sau thời hạn khóa sổ trên, thì vốn thanh toán sau thời hạn khóa sổ được quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2011.

2.Vốn thanh toán được đưa vào báo cáo quyết toán năm 2010 bao gồm:

a)     Vốn thanh toán cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các dự án đầu tư bằng nguồn được giao trong năm 2010, kể cả thanh toán bằng hình thức ghi thu, ghi chi hay thanh toán bằng ngoại tệ từ ngày 01/01/2010 đến 31/01/2011.

Trường hợp trong kế hoạch vốn đầu tư được giao có bố trí để thu hồi số vốn đã được ngân sách nhà nước ứng trước dự toán của các dự án, số vốn quyết toán là tổng số thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết niên độ quyết toán, bao gồm cả phần thanh toán khối lượng hoàn thành của kế hoạch ứng trước đã thanh toán trước đây chuyển sang.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Ngày 17/08/2011
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG HƯNG
Trưởng ban biên tập: Thầy Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3716214 - Fax: 0320.3716214